Att tänka på vid utomhusfester

Trots den regniga sommaren kan det ändå vara på sin plats att påminna om vikten av att ta hänsyn till sina grannar vid utomhusfester. I våra boenderegler (§ 13) framgår att vi som medlemmar i föreningen är skyldiga att inte störa våra grannar. Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa på nätter före vardagar från kl. 22:00 på kvällen till kl. 07:00 på morgonen. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att det kan störa dem. Det är särskilt viktigt att visa hänsyn om du har fest utomhus, eftersom du då riskerar att störa grannar i flera hus. Avsluta utomhusfesten i tid och håll nere ljudnivån så att du stör dina grannar så lite som möjligt. Tänk på att din helgdag kan vara någons arbetsdag. Prata med dina grannar om vad de tycker är bra, och känner du dig störd kontakta din granne.

Frågor angående bredbandsutrustning

Det har uppkommit frågor om vad som gäller för ägarskap av bredbandsutrustning som installerades i samband med att föreningens slöt avtal med Ownit. Vi har därför uppdaterat information om detta under fliken ”Medlem” på hemsidan.

Asfaltering tidigast v32-33

Våra vägar i väntan på asfaltering

Asfalteringen och återställning av vägar och gångbanor kommer ske tidigast vecka 32-33, när industrisemestern är över. Det är den senaste informationen vi i Styrelsen fått efter samtal med Göteborg Energi och entreprenören som har utfört grävarbetet.

Gräsytor och planteringar som tagit skada skall också återställas. Vi kommer få ersättning för de växter som har tagit skada i intilliggande rabatter. På grund av torka är det svårt att så nytt gräs och plantera växter mitt i sommaren, och återställningsarbetet inväntar på vissa ställen asfalteringen. Så det kommer tyvärr vara fläckar med bar jord under sommaren.

Pergolans invigning

Bild Rebecca Carlgren livefoto.nu

Det var många medlemmar som kom förbi på invigningen av vår nya pergola och visade sitt stöd och engagemang för det här projektet.

Stort tack till medlemmarna i Utegruppen som arrangerade festen och som har jobbat hårt med att få till en så härlig mötesplats!

Under pergolan står det en bänk och ett bord för den som vill sitta ner och ta det lugnt. Utefter pergolans fyra stolpar har det planterats humle, blåregn och klematis som förhoppningsvis skall leta sig upp över träribborna om några år.

Om vattenskadan i festlokalen

Tyvärr har reparationsarbetet i festlokalen tagit ännu längre tid än beräknat. Vi kommer därför inte kunna hyra lokalen förrän tidigast oktober månad.

Planteringslådor på DH4-6

Planteringen mellan Dalheimersgatan 4-6

Arbetet med att färdigställa ytan mellan Dalheimersgatan 4-6 har pågått under våren.

I samband med planteringsdagen i maj så beställde Utegruppen perenner till rundeln, som planterades ut tillsammans med ett svagväxande fruktträd i mitten.

Planteringslådorna som omgärdar ytan har delats in i sektioner motsvarande en pallkrages storlek och delas nu ut till föreningens medlemmar för enskild odling. Vi har en lång kö för att få odlingslåda i föreningen och här har vi kunnat erbjuda odlingsyta till 10 medlemmar i ett svep.

Invigning av Pergolan

kl 19:00 och framåt
Vid Pergolan, mellan Raketgatan 5 och 7


Utegruppen och styrelsen för BRF Norra Guldheden nr 1 bjuder in till
Invigningsfest för Pergolan

Vi är glada att kunna bjuda in er till invigningen av vår nya pergola! 

Det kommer att finnas lättare tilltugg att njuta av och vi uppmanar alla att ta med sig sin egen dryck och mugg att dricka ur (ej glas). Det blir en trevlig kväll med tillfälle att träffa grannar och njuta av vår nya pergola.

Väl mött!

På gång

Nu har renoveringen av takkuporna på Raketgatan 11 och 13 påbörjats. De kommer att kläs in i plåt och detta arbete kommer att genomföras under vecka 20 och 25. Se entreprenörens information nedan.

Rapport från årsstämma och informationsmöte den 18 april 2023

Årets föreningsstämma visade sig bli en lugn och lågmäld tilldragelse under ledning av stämmoordförande Anders Hulterström. Vid mötet slöt 54 röstberättigade medlemmar upp vilka fick ta del av styrelsens redovisning av ekonomiska situation och verksamhet under året som gått. Tre styrelseledamöter lämnade styrelsen, Anton Lundin, Henrik Larson och Lars Rehnman och ersattes i styrelsen för 2023 av Per Löfgren, Mats Berg och Tomas Bäckman.

Efter stämman följde ett informationsmöte där styrelsens arbetsgrupper; teknikgruppen, utegruppen och kommunikationsgruppen, berättade om genomförda och planerade aktiviteter. I länken nedan finns presentationen från informationsmötet.

Website Security Test