Leksaker på lekplatsen

Vid besiktningen av lekplatsen mellan Raketgatan och Daniel Petterssons gata fick föreningen en anmärkning att det ligger mycket trasiga leksaker utspridda vilket kan vara en risk för skador.
Utöver detta så ställer de utspridda leksakerna också till problem för vår förvaltare vid t ex gräsklippning då de först måste plocka bort dessa leksaker. Detta medför då också ökade kostnader för föreningen.

Vi vill nu vänligen, men med eftertryck, därför uppmana alla föräldrar med barn, och som använder lekplatsen att ta ansvar för sina egna leksaker, och plocka bort dem varje kväll. Vi ber alla att ha gjort detta senast den 30/6.
Trasiga leksaker ska slängas så att ingen skadar dig på dem.

Angående inbrott och cykelstölder

Med anledning av att vi återigen drabbats av ett flertal cykelstölder har styrelsen beslutat att granska loggarna för våra nycklar (Iloq) på Raketgatan 3 och 11 för att se om det finns ett mönster och därigenom upptäcka om någon nyckel är ”på vift” och används otillbörligt.


Vi vill samtidigt uppmana alla boende att se över så att man har kontroll på alla nycklar som man registrerat. Alla lägenheter ska ha minst 3 nycklar.

Saknar man en nyckel är det viktigt att man genast anmäler detta så att denna nyckel kan spärras i systemet.

Förenings/festlokalen kan bokas igen

Från och med fredag den 14 juni kl 16.00 kommer det vara möjligt att boka föreningslokalen på Reutersgatan 10 igen. Städning pågår men, enligt uppgift från vår förvaltare, kommer det att vara rent och fint på fredag eftermiddag.

Projekt Guldhedsgården

Nu är projektet igång! En arbetsgrupp på fem personer har nu bildats. Gruppen kommer att påbörja arbetet med att utreda förutsättningar för, samt ge förslag på hur ett allaktivitetshus i Guldhedsgården, utifrån medlemmarnas önskemål, kan skapas. Gruppen kommer löpande att rapportera till styrelsen. Planen är att ett underlag ska vara klart i november 2024.

Cykelstölder igen…

Tyvärr har föreningen återigen drabbats av cykelstölder i källaren. I förebyggande syfte ber vi att alla hjälps åt med att hålla dörrarna stängda och att omedelbart anmäla till förvaltaren om en nyckel förkommit. Lämna heller inte ut portkoder till obehöriga som tex varubud.

Inventering av sopstationer

På förekommen anledning och synpunkter från många medlemmar kommer styrelsen och förvaltaren att genomföra en inventering av våra sopstationer. Detta kommer att ske under hösten.

Till dess: vi kan alla hjälpas åt att skapa utrymme i befintliga kärl genom att komprimera förpackningarna så mycket som möjligt. Är det fullt, gå till en annan station eller vänta tills kärlen är tömda.

Festlokalen

Efter lång tid börjar nu arbetet med festlokalen att bli klart. Entreprenören har informerat om att den kommer att vara möjlig att hyra från mitten av juni.

Website Security Test