Hänt sen sist

Föreningen har nu genomfört årets ordinarie föreningsstämma. Efter inledande mingel med smörgås, kall eller varm dryck genomfördes stämman under ledning av stämmoordförande Anders Hulterström. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och hela styrelsen kommer att sitta kvar ett år till. Ny i styrelsen är Thomas Pringle som träder in som suppleant. Föreningens avgående medlemsrevisor avtackades med blommor. Han ersätts nu av Göran Johannisson. 

Efter den ordinarie stämman presenterade styrelsens olika arbetsgrupper vad som är på gång för närvarande och besvarade frågor som dök upp.

Här kommer en liten rapport från styrelsen om frågor som vi just nu arbetar med

Positivt resultat av radonmätningen  

Som vissa av er vet har efter årsskiftet radonmätningar ägt rum i några lägenheter i föreningen. Anledningen till detta är att bostadsrättsföreningen, som en förebyggande åtgärd när det gäller inomhusmiljö, har ansvar för att se till att radonhalten i fastigheten inte överskrider 200 bequerel/ kubikmeterluft. Radonhalten bör därför kontrolleras med 10-årsintervaller. Kommunens miljöförvaltning har tillsyn över att detta sker. Nu var det alltså dags och glädjande nog visar resultatet av mätningarna på riktigt låga värden på alla mätpunkter.

Nu har vi beslutat att skapa fler laddplatser för elbilar

Styrelsen har fattat beslut om att uppföra 5 nya laddstolpar vid Guldhedsgården. Laddstolparna skall vara tillgängliga för alla medlemmar med elbil i en så kallad ”laddpool”, där var och en betalar för sin egen förbrukning. För detta kommer fem av föreningens parkeringsplatser att tas i anspråk. Målet är att framtidssäkra föreningen för den förväntade ökning av elektriska fordon samt ytterligare öka attraktiviteten i området. Laddpoolen beräknas stå färdig under senare delen av sommaren 2022 och inför dess lansering kommer mer information om hur man som boende ansluter sig till den att komma ut.

Gästlägenheten fräschas upp

Vi har fått en del synpunkter på gästlägenheten och gjorde därför en inspektion för att få en bild av dess status. I stort sett tycker vi att lägenheten är i bra skick men fann ändå en del förbättringsmöjligheter. Vi kommer att byta ut matbordet, sätta in ett skåp för täcken och kuddar i sovrummet, sätta upp fler krokar för upphängning av kläder plus några bättre krokar i badrummet. Några täcken och kuddar kommer också att köpas in för att ersätta de som börjar bli för välanvända. Med detta hoppas vi att våra gäster kommer att trivas när de besöker oss.

Kodsystem istället för nyckel till festlokalen 

Vi testar nu ett kodlåssystem till festlokalen som ska göra det enklare och säkrare att använda lokalen. Vår förvaltare Riksbyggen skapar just nu en rutin som gör att den som bokar för en viss tid får en kod och då kan ingen annan komma in i lokalen. Den som bokar nästa tid får en annan kod. På så sätt slipper vi problem med nycklar som ska lämnas/hämtas och som kanske försvinner eller hamnar i fel händer.  

Just nu i föreningen!

Våren närmar sig och i vår förening pågår olika aktiviteter både i smått och stort. 

En fråga av större dignitet som vi kan berätta om är att en fördjupad undersökning av den förorenade marken mellan Raketgatan 13 och 15, har visat att det miljöfarliga området är mycket mindre än de första undersökningarna flaggade för. Föreningens kostnad för saneringsarbetet blir därför mycket lägre och arbetet kommer att påbörjas så snart som möjligt. Möjlighet att få bidrag till detta arbete kommer också att undersökas.

En kanske inte lika stor fråga, men mycket trevlig förbättringsåtgärd, är att våra parkbänkar som står placerade vid våra hus nu fått nytt liv. Vi har fått hjälp av kooperativet ”Vägen ut” som till en mycket modest kostnad har utfört arbetet.

Slutligen vill vi påminna om två datum;

Söndag 13 mars är det skräpinsamling i området, kl. 13.00 – 15.00. Hjälp föreningen att hålla rent och fint inför våren. Påsar och instruktioner vid garaget mellan Raketgatan 9 och 11.

Torsdag 17 mars ställs en sopcontainer ut på samma plats som ovan. Passa på att slänga era grovsopor! Det finns även separat kärl för elektronikavfall och lampor.

En av våra upplivade parkbänkar. Foto: Henrik Larson

Kompletterande information inför Extra stämma i Brf Norra Guldheden

På förekommen anledning vill styrelsen ge ytterligare information om bakgrunden till varför en ny extern revisionsbyrå på kort varsel behöver väljas och hur processen har gått till.

I detta fall har Pwc valt att avsluta sitt uppdrag i förtid, per den 30:e september, uppdraget hade annars löpt på fram till den 31 december 2021. Motivet för Pwc:s beslut uppgavs vara ”ändrade förutsättningar för Pwc:s verksamhet” vilket innebär att de inte längre kommer att erbjuda Riksbyggen sina tjänster över huvud taget. Beslutet kom styrelsen till del den 24 augusti 2021.

Vid extern revision gäller följande:

  • En extern revisionsbyrå väljs enligt våra stadgar av stämman
  • Avtal upprättas mellan revisionsbyrå och förvaltare (här Riksbyggen)
  • Revisionsbyrå måste ersättas omedelbart om avtal avslutas i förtid

Riksbyggen centralt bistod därför med hjälp av kontakt och prisförslag från nya revisionsfirmor. Den 15 september 2021 hade styrelsen fått in två förslag: KPMG eller Borevision. Utifrån styrelsens bedömning av företagens trovärdighet, möjlighet till byråval, samt värdering av de kostnadsförslag som företagen lämnat in beslöt styrelsen, pga den korta tid som stod till buds, att förorda KPMG inför den beslutande stämman.

Eftersom det pågår en pandemi finner styrelsen det lämpligast att ordna en extra föreningsstämma via poströstning. Stämman hålls den 19 oktober kl. 18.30 i Guldhedsgårdens gamla festlokal (Daniel Pettersson gata 6). Det är fortfarande Covidtider så vi ber er att först och främst utnyttja er rösträtt via poströstning. Poströstningsformulär har delats ut i era brevlådor.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Säkerhetsdörr

Är du intresserad av att byta till en säkerhetsdörr från Secor? Aktuellt pris 2021 är 21,500:- inkl moms monterat o klart med 5 års garanti, då ingår även montaget av klackfoder i ek runt dörren.

Läs mer här;

Informationsmöte

Vid den här tiden på året brukar styrelsen i Brf norra Guldheden 1 bjuda in till ett informationsmöte.

Vid styrelsemötet i oktober fattade vi dock beslutet att det inte var rimligt att bjuda in till ett fysiskt möte i år på grund av pandemin. Istället kommer det att komma ut ett Högtrycket special i slutet av vecka 48 eller i början av vecka 49 som får fylla motsvarande funktion i år. Så håll utkik i din brevlåda de närmaste dagarna!

En varning

I samband med att den sista brandvägen i området färdigställdes, den i anslutning till Raketgatan 13, påpekade byggledaren att jorden hade en konstig färg. Av den anledningen skickades jordprover på analys. Det visade sig att marken är kontaminerad med arsenik.

När sådant upptäcks måste miljöförvaltningen informeras snarast vilket också gjordes. De svarade att vi bör varna folk från att beträda platsen tills detta är löst. Det gäller alltså den upptrampade stigen mellan Raketgatan 13 och 15 som leder ned till den stora gräsmattan som ligger i anslutning till Övre Besvärsgatan. Avspärrningar kommer att komma upp inom kort.

Com Hem slutar sända analogt

Den här informationen riktar sig till dig som fortfarande tittar på Com Hems TV utbud via antennuttaget i väggen.

Den 8 september går Com Hem över till att sända alla sina TV-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna, samt FM-radio via antennuttaget, utgår.

Om du inte redan idag tittar digitalt på Com Hems kanel utan ser ett meddelande som rullar över din TV-bild så behöver du göra några justeringar för att fortsätta titta på dina kanaler – med bättre bild och ljud. De allra flesta moderna TV-apparater är redan förberedda för digital-TV och allt du behöver göra är då att ändra en inställning och göra en kanalsökning på TV:n så att den tar emot digitala kanaler istället för analoga. Behöver du hjälp med detta så kan du läsa mer på www.comhem.se eller så kontaktar du Com Hems kundtjänst på telefon, 90 222.

Föreningens avtal med Com Hem upphör 2023-03-23. Det betyder att efter det datumet så har vi bara Ownits produktutbud i vår förening.

Renovering – Etapp 5

Som många säkert har märkt så pågår det arbete med etablering och ställningsbygge på Raketgatan 1.

Etapp 5 i underhållet och renoveringen av våra hus i området omfattar Raketgatan 1 och Daniel Pettersson gata 3. Raketgatan 1 kommer att renoveras under höst/vinter 2020 och för Daniel Petterssons gata 3 kommer arbetena att ske under våren 2021.

Det som skall göras på husen är omläggning av taken samt renovering av fasader och balkonger.

Upphandling av fönsterunderhåll kommer ske efter det att tak- och fasadarbetena är avslutade.

Website Security Test