Information ang arbete med brandvägar

Vi har upphandlat arbetet från Markteknik Sverige AB för att
anordna räddningsvägar och uppställningsplatser för
räddningstjänstens höjdfordon till våra höga byggnader efter
föreläggande från Räddningstjänsten. Arbetet kommer att
påbörjas v32, den 5 augusti 2019 och beräknas hålla på till och med
oktober 2019.
Under tiden kommer Markteknik att etablera byggbodar på
gräsmattan mellan Raketgatan 5 och 7.
Vissa träd kommer att tas bort och nya brandvägar och
uppställningsplatser kommer att etableras. Störst påverkan vid
ingångarna och marken runtomkring kommer det att vara kring
Raketgatan 4, 6, 8, 12, 11, 13 och 15.
Även lekplatsen mellan Raketgatan och Daniel Petterssons gata
kommer att påverkas.


För frågor, kontakta styrelsen@brfnorraguldheden.se, ange
”Brandvägar” i ämnesraden. Alternativt kontaktpersonerna på
Markteknik Sverige AB
Benny Axelsson Kristian Kling
031-3361389 031-3361387


Vi hoppas att det inte kommer att störa alltför mycket. Det är ju
för vår säkerhet i området som detta görs.
Sommarhälsningar
Styrelsen
Brf Norra Guldheden

Website Security Test