Medlemsmöte 28 November

Medlemmar i brf Norra Guldheden nr1 hälsas välkomna till årets andra medlemsmöte. Mötet kommer att hållas i Palmstedtsalen på Chalmersplatsen 1 den 28 november klockan 17:30.

Vid föreningsmötet kommer bland annat förslaget till nya stadgar tas upp för ett andra och slutligt beslut. Första beslutet togs vid ordinarie föreningsstämma den 13 april 2016. Föreningsstämman beslutade då anta det av styrelsen framlagda förslaget utan ändringar. Förslaget till nya stadgar har tidigare delats ut till samtliga medlemmar och finns publicerat på föreningens hemsida under rubriken Medlem, se länk nedan.

Agenda:

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Förslag till nya stadgar, andra slutligt beslut
 9. Föreningens ekonomi
 10. Underhåll av byggnader och mark; genomfört och planerat
 11. kapitalanskaffning
 12. Övriga anmälda frågor
 13. Avslut

Välkomna!

Medlem

Återvinningsstationer

atervinningkarta_nov16

Nu finns återvinningsstationer även för glas i vårt område.  Det finns också fler stationer för metall uppsatta. Klicka på kartan ovan för större bild.

Höstplantering i goda grannars sällskap med välförtjänt fika

Ni kommer väl med i vår Höstplantering och hjälper oss att hålla vårt område vackert och fräscht inför hösten?!
Vi börjar klockan 16:30 den 28 September och håller på tills vi är klara 🙂
Utegruppen kommer att beställa växter för alla våra krukor och vi avrundar planteringsarbetet med en trevlig fika och mingel.

Planteringsdags

Vi ses under Aikido lokalen
/Utegruppen

Början till en ny hemsida för föreningen

Hej!

Förvaltningen av den gamla sidan har varit så problematisk att vi har beslutat att göra en ny sida från grunden. Så ha tålamod med att allt inte är perfekt och att vi har fått våra nödvändigaste bitar på plats ännu.Logga

MVH Styrelsen