Brandvägar – uppdatering

Nu börjar äntligen brandvägar i området bli klara. Räddningstjänsten har
varit ute och provkört med godkänt resultat. I utbildningssyfte kommer även fler brandkårsteam göra likadant vid tillfälle framöver.

På grund av oförutsedda hinder har brandvägen vid Raketgatan 13 fördröjts, detta kommer att utföras till våren 2020.

Testkörning – Brandvägar

Som en del av besiktningen av kommer räddningstjänstens fordon att testköra brandvägarna.
Då räddningstjänsten alltid har jour så har det varit svårt att boka in
ett specifikt datum, men troligtvis kommer detta ske den 8/10.

Information ang arbete med brandvägar

Vi har upphandlat arbetet från Markteknik Sverige AB för att
anordna räddningsvägar och uppställningsplatser för
räddningstjänstens höjdfordon till våra höga byggnader efter
föreläggande från Räddningstjänsten. Arbetet kommer att
påbörjas v32, den 5 augusti 2019 och beräknas hålla på till och med
oktober 2019.
Under tiden kommer Markteknik att etablera byggbodar på
gräsmattan mellan Raketgatan 5 och 7.
Vissa träd kommer att tas bort och nya brandvägar och
uppställningsplatser kommer att etableras. Störst påverkan vid
ingångarna och marken runtomkring kommer det att vara kring
Raketgatan 4, 6, 8, 12, 11, 13 och 15.
Även lekplatsen mellan Raketgatan och Daniel Petterssons gata
kommer att påverkas.


För frågor, kontakta styrelsen@brfnorraguldheden.se, ange
”Brandvägar” i ämnesraden. Alternativt kontaktpersonerna på
Markteknik Sverige AB
Benny Axelsson Kristian Kling
031-3361389 031-3361387


Vi hoppas att det inte kommer att störa alltför mycket. Det är ju
för vår säkerhet i området som detta görs.
Sommarhälsningar
Styrelsen
Brf Norra Guldheden

Information om start för kollektiv bredbandsanslutning


Den kollektiva bredbandsanslutningen som röstades igenom på stämman kommer att driftsättas under hösten. Det krävs en del arbete i våra fastigheter som leverantör Ownit hanterar.

Startdatum planeras till måndagen den 4 november 2019.

Ambitionen är att alla hus ska vara redo samtidigt och att nuvarande internetuppkopplingar ska kunna användas även en tid efter detta. Redan nu är det tid att se över bindningstiden på era befintliga abonnemang och säga upp dessa för att undvika onödiga kostnader.

Mer information specifikt för varje hus och kring logistiken kommer efter sommaren.

Parkering Raketgatan 13

Gatukontoret har tillsammans med Räddningstjänsten tagit bort möjligheten att parkera i korsningen Raketgatan/Dalheimersgatan. Vi ber er därför att uppmärksamma skyltningen utanför Raketgatan 13. Den nya skyltningen innebär att det är förbjudet att parkera 10 meter innan korsningen (i höjd med häcken) fram till nästa skylt. Denna ändring är gjord för att Räddningstjänsten skall ha möjlighet att komma fram till våra hus i händelse av brand.

Gruppanslutning – Frågor och svar

I förra Högtrycket uppkom det en del frågor hos artikelförfattaren med anledning av förslaget om kollektivanslutning till bredbandsuppkoppling. Vi har därför försökt att besvara dem så gått det går.

På stämman kommer även en representant från Ownit att medverka vid frågestunden innan omröstning av förslaget.

Kan jag behålla nuvarande e-postadress?

   Det beror helt på vilken mailadress du har men är det t ex @telia.com så går det att ha kvar om du har ett mobilt abonnemang hos Telia. Vi rekommenderar dock att ni skaffar en mailadress som inte är operatörsbunden så blir det enklare att byta leverantör i framtiden. Outlook eller gmail är några exempel.

• Kan jag behålla nuvarande telefonnummer?

   Ja, Ownit kommer att ha en kampanj under 3 månader efter driftstart där våra medlemmar kostnadsfritt kan portera numret till ny operatör.

Kan jag behålla nuvarande telefon som är ansluten till telefonjacket (kopparkabel)?

   Ja, det ska fungera även om den har en RJ45-kontakt. Har man inte det måste man beställa en ”adapter” från supporten (kostnadsfritt). Trygghetslarm som är kopplade till det gamla analoga nätet bör dock fortfarande kopplas direkt via kopparlina så de inte slutar fungera vid ett strömavbrott.

Måste jag programmera om TV, dator, surfplatta, internetradio, skrivare och mobiler mot en ny router?

   Man behöver uppdatera routerns nya lösenord (som står skrivet på routern). Ungefär samma som när man utnyttjar ett hotells eller en restaurangs wifi-nät

Kommer den nya routern att vara kraftfull nog att täcka hela lägenheten (även de större) med WiFi?

   Tyvärr finns det ingen leverantör som kan garantera detta. Vi har en bra router och eftersom vi kommer göra en vidaredragning till vardagsrummet så kan man välja att sätta routern där och då hamnar den centralt i lägenheten och kommer då täcka en stor del av lägenheten. I många fall   kommer den täcka hela, men det är tyvärr inget vi eller någon annan leverantör kan garantera. Det beror på avstånd från routern till datorn, samt tjocklek på väggar mm. Om man har problem med det trådlösa så kan man alltid köpa till en förstärkare. Denna förstärkare är något ni kan köpa direkt av Ownit och man kopplar in denna via ett eluttag och den förstärker då den trådlösa signalen.

Om nu TV kommer ur fiberuttaget, måste jag då flytta TV-soffan och TVn till hallen eller ingår dragning av kabel genom hela lägenheten till nuvarande koaxialuttag?

   Det ingår vidaredragning till vardagsrummet så ni kommer få ett vanligt datauttag där (utöver det som finns i hallen) och via det uttaget kan man koppla in tv:n. Hur ni sedan möblerar är upp till er.

Kommer föreningen att avsätta resurser för teknisk support och distribution av router och digitalbox vid överlåtelser av lägenhet? Som medlem har man ju ett avtalsförhållande med föreningen, inte bredbandsleverantören?

   Router och digitalbox kommer att tillhöra lägenheten och skall därför överlåtas med lägenheten. Ownit har full support och service kostnadsfritt för alla våra medlemmar så det är fritt fram för ny medlem att ringa supporten för att få hjälp.

• Krävs det ändring av § 26 i stadgarna för att få förslaget att fungera?

  Nej, det krävs ingen ändring av § 26 i stadgarna pga. kollektivanslutning (såvida vi inte vill ha en annan fördelning av underhållsansvaret). § 26 täcker redan ledningar för informationsöverföring

Hur kommer övergången att gå till? Momentant eller succesivt under en lägre period med avbrott i tillgängligheten.

   Det beror lite på hur Telia har byggt nätet och det kommer vi återkomma till närmare driftsättningen. Det normala är att vi driftsätter alla på en gång, men det går även att driftsätta ett hus i taget. Detta är alltså beroende på hur Telia har kopplat ihop fastighetsnätet. Det kommer bli ett avbrott på ett par timmar och vi driftsätter föreningen på dagtid då de flesta är och jobbar.

Enligt presentationen ingår installationshjälpför den som behöver. Det är ju trösterikt att höra, men om man antar att hälften av lägenheterna behöver installationshjälp (till exempel kabeldragning, eller omkoppling av telefon eller omprogrammering av dator, skrivare, mobil med mera) och varje installationshjälp tar en timma så rör det sig om cirka sex veckors heltidsarbete.

   Det kommer att anslås ett sista anmälningsdatum några veckor innan igångkörning så vi vet hur många som vill ha hjälp av tekniker och då vet vi samtidigt hur många tekniker vi behöver skicka ut. Blir man sjuk eller får förhinder får man naturligtvis hjälp dagen efter. Ownit har stor vana att ta   över föreningar och de har nyligen tagit över en förening på 500 hushåll som beställde samma lösning och det gick smärtfritt.

Erbjudandet vi fått inkluderar följande:

  • Gruppaccess bredband 700-1000/700-1000 Mbit/s
  • En IP-adress per hushåll
  • Felanmälan och teknisk support alla dagar i veckan
  • Upp till 10 e-postkonton (100 MB per konto), åtkomst även via webbmail
  • Utrymme för hemsida, 100 MB
  • Router Technicolor 799 vac xtream.
  • Telefoniabonnemang
  • Digital-Tv med HDTVbox  inkl vidaredragning av uttag till befintligt ComHem-uttag

Följande kanaler ingår (både digitalt och HD):

Varje medlem kan själv prenumerera på extra kanaler om man vill.  Se www.ownit.se vilka paket/kanaler som finns.

Kostnaden (178 kr) kommer i så fall att läggas på avgiften till alla lägenheter. Beräknad start, någon gång efter september 2019.

Parkering – Byte av sida

Daniel Petterssons Gata och Raketgatan
Från och med den 27 februari 2019 kommer boendeparkeringen
att ändras till vänster sida på Daniel Petterssons gata. På samma
sätt som det är ändrat på Raketgatan.
Vi gör denna ändring tillsammans med Trafikkontoret, Polis och
Räddningstjänsten inför arbetet med brandvägar för att få behålla
så många parkeringsplatser som möjligt.
På Daniel Petterssons gata så kommer alltså boendeparkeringarna
och förbudet att parkera fordon att byta sida.
I korsningen Raketgatan/Dalheimersgatan ska parkering i korsning inte vara tillåtet på den östra sidan av korsningen, där tiometers-regeln istället kommer att gälla. Trafikkontoret kommer att ändra på befintlig skyltning så var lite uppmärksamma på hur och var ni parkerar.

Allt detta arbete görs mellan 09:00-12:00 när det är parkeringsförbud.