Gruppanslutning – Frågor och svar

I förra Högtrycket uppkom det en del frågor hos artikelförfattaren med anledning av förslaget om kollektivanslutning till bredbandsuppkoppling. Vi har därför försökt att besvara dem så gått det går.

På stämman kommer även en representant från Ownit att medverka vid frågestunden innan omröstning av förslaget.

Kan jag behålla nuvarande e-postadress?

   Det beror helt på vilken mailadress du har men är det t ex @telia.com så går det att ha kvar om du har ett mobilt abonnemang hos Telia. Vi rekommenderar dock att ni skaffar en mailadress som inte är operatörsbunden så blir det enklare att byta leverantör i framtiden. Outlook eller gmail är några exempel.

• Kan jag behålla nuvarande telefonnummer?

   Ja, Ownit kommer att ha en kampanj under 3 månader efter driftstart där våra medlemmar kostnadsfritt kan portera numret till ny operatör.

Kan jag behålla nuvarande telefon som är ansluten till telefonjacket (kopparkabel)?

   Ja, det ska fungera även om den har en RJ45-kontakt. Har man inte det måste man beställa en ”adapter” från supporten (kostnadsfritt). Trygghetslarm som är kopplade till det gamla analoga nätet bör dock fortfarande kopplas direkt via kopparlina så de inte slutar fungera vid ett strömavbrott.

Måste jag programmera om TV, dator, surfplatta, internetradio, skrivare och mobiler mot en ny router?

   Man behöver uppdatera routerns nya lösenord (som står skrivet på routern). Ungefär samma som när man utnyttjar ett hotells eller en restaurangs wifi-nät

Kommer den nya routern att vara kraftfull nog att täcka hela lägenheten (även de större) med WiFi?

   Tyvärr finns det ingen leverantör som kan garantera detta. Vi har en bra router och eftersom vi kommer göra en vidaredragning till vardagsrummet så kan man välja att sätta routern där och då hamnar den centralt i lägenheten och kommer då täcka en stor del av lägenheten. I många fall   kommer den täcka hela, men det är tyvärr inget vi eller någon annan leverantör kan garantera. Det beror på avstånd från routern till datorn, samt tjocklek på väggar mm. Om man har problem med det trådlösa så kan man alltid köpa till en förstärkare. Denna förstärkare är något ni kan köpa direkt av Ownit och man kopplar in denna via ett eluttag och den förstärker då den trådlösa signalen.

Om nu TV kommer ur fiberuttaget, måste jag då flytta TV-soffan och TVn till hallen eller ingår dragning av kabel genom hela lägenheten till nuvarande koaxialuttag?

   Det ingår vidaredragning till vardagsrummet så ni kommer få ett vanligt datauttag där (utöver det som finns i hallen) och via det uttaget kan man koppla in tv:n. Hur ni sedan möblerar är upp till er.

Kommer föreningen att avsätta resurser för teknisk support och distribution av router och digitalbox vid överlåtelser av lägenhet? Som medlem har man ju ett avtalsförhållande med föreningen, inte bredbandsleverantören?

   Router och digitalbox kommer att tillhöra lägenheten och skall därför överlåtas med lägenheten. Ownit har full support och service kostnadsfritt för alla våra medlemmar så det är fritt fram för ny medlem att ringa supporten för att få hjälp.

• Krävs det ändring av § 26 i stadgarna för att få förslaget att fungera?

  Nej, det krävs ingen ändring av § 26 i stadgarna pga. kollektivanslutning (såvida vi inte vill ha en annan fördelning av underhållsansvaret). § 26 täcker redan ledningar för informationsöverföring

Hur kommer övergången att gå till? Momentant eller succesivt under en lägre period med avbrott i tillgängligheten.

   Det beror lite på hur Telia har byggt nätet och det kommer vi återkomma till närmare driftsättningen. Det normala är att vi driftsätter alla på en gång, men det går även att driftsätta ett hus i taget. Detta är alltså beroende på hur Telia har kopplat ihop fastighetsnätet. Det kommer bli ett avbrott på ett par timmar och vi driftsätter föreningen på dagtid då de flesta är och jobbar.

Enligt presentationen ingår installationshjälpför den som behöver. Det är ju trösterikt att höra, men om man antar att hälften av lägenheterna behöver installationshjälp (till exempel kabeldragning, eller omkoppling av telefon eller omprogrammering av dator, skrivare, mobil med mera) och varje installationshjälp tar en timma så rör det sig om cirka sex veckors heltidsarbete.

   Det kommer att anslås ett sista anmälningsdatum några veckor innan igångkörning så vi vet hur många som vill ha hjälp av tekniker och då vet vi samtidigt hur många tekniker vi behöver skicka ut. Blir man sjuk eller får förhinder får man naturligtvis hjälp dagen efter. Ownit har stor vana att ta   över föreningar och de har nyligen tagit över en förening på 500 hushåll som beställde samma lösning och det gick smärtfritt.

Erbjudandet vi fått inkluderar följande:

 • Gruppaccess bredband 700-1000/700-1000 Mbit/s
 • En IP-adress per hushåll
 • Felanmälan och teknisk support alla dagar i veckan
 • Upp till 10 e-postkonton (100 MB per konto), åtkomst även via webbmail
 • Utrymme för hemsida, 100 MB
 • Router Technicolor 799 vac xtream.
 • Telefoniabonnemang
 • Digital-Tv med HDTVbox  inkl vidaredragning av uttag till befintligt ComHem-uttag

Följande kanaler ingår (både digitalt och HD):

Varje medlem kan själv prenumerera på extra kanaler om man vill.  Se www.ownit.se vilka paket/kanaler som finns.

Kostnaden (178 kr) kommer i så fall att läggas på avgiften till alla lägenheter. Beräknad start, någon gång efter september 2019.

Parkering – Byte av sida

Daniel Petterssons Gata och Raketgatan
Från och med den 27 februari 2019 kommer boendeparkeringen
att ändras till vänster sida på Daniel Petterssons gata. På samma
sätt som det är ändrat på Raketgatan.
Vi gör denna ändring tillsammans med Trafikkontoret, Polis och
Räddningstjänsten inför arbetet med brandvägar för att få behålla
så många parkeringsplatser som möjligt.
På Daniel Petterssons gata så kommer alltså boendeparkeringarna
och förbudet att parkera fordon att byta sida.
I korsningen Raketgatan/Dalheimersgatan ska parkering i korsning inte vara tillåtet på den östra sidan av korsningen, där tiometers-regeln istället kommer att gälla. Trafikkontoret kommer att ändra på befintlig skyltning så var lite uppmärksamma på hur och var ni parkerar.

Allt detta arbete görs mellan 09:00-12:00 när det är parkeringsförbud.

Stoppa inbrotten

Hej på er kära medlemmar,

Den senaste tiden har det tyvärr varit en del inbrott i vårt område. Vi vill uppmana alla att om ni misstänker brott så ska ni larma polisen och göra en felanmälan hos Riksbyggen. Det kan exempelvis vara personer som är på ställen de inte ska vara.

Tillsammans kan vi försvåra för dessa människor som förstör i vår förening.

Polisanmäl alla händelser som är emot lagen.

Gör en felanmälan hos Riksbyggen om ni upptäcker saker som inte är hela exempelvis lås, dörrar som inte går igen eller belysning som inte fungerar.

Ta hand om varandra!

Norra Guldheden @insta

Tycker du om att fotografera? Hade du tyckt att det vore kul att publicera bilder tagna från vårt närområde i Norra Guldheden?

Vi vill skapa ett Instagramkonto där vi publicerar bilder tagna av dig och andra medlemmar i föreningen.

Syftet är att skapa gemenskap, dela ögonblick med varandra och visa världen hur vi har det hos oss.

Vill du ta hand om detta Instagramkonto och hålla det levande?

Hör av dig till styrelsen@brfnorraguldheden.se.

Vänligen
Kommunikationsgruppen

Gruppanslutning av bredband, tv och telefoni

Styrelsen fick till förra stämman in en motion angående gruppanslutning av bredband, tv och telefoni.

Sedan dess har en grupp sett över vilka möjligheter som finns och ett mycket fördelaktigt förslag kommer därför att komma upp på årsstämman i april för omröstning.

Vi vill därför uppmana alla medlemmar att undvika binda upp sig på längre avtal utifall att vi går vidare med en kollektivanslutning – försök se till att ha så kort bindningstid som möjligt.

Vänligen
Gruppen för gruppanslutning av bredband, tv och telefoni

Laddplatser

Föreningen har beviljats stöd från Klimatklivet för att installera laddplaster för elbilar i vårt område, vilket beräknas vara klart till sommaren 2019. Detta är inte bara ett steg mot en klimatomställning utan kommer möjliggöra för våra medlemmar att skaffa laddbara fordon samt göra vårt område mer attraktivt för nya medlemmar. Ni kan läsa mer om Klimatklivet här.

Extrastämman 5 december

Den 5 december hölls en extrastämma samt ett medlemsmöte. De båda framlagda förslagen röstades igenom på stämman och protokollet finns upplagt på hemsidan. Vad som gicks igenom på medlemsmötet går att läsa i presentation som också ligger uppe. Ni finner både protokoll och presentation här.

Uppdatering angående ventilationsåtgärder

Flera lägenheter har fått brev med information om att lägenheten inte kunnat besiktigas tidigare och att nytt besiktningstillfälle skulle bli i november. Tyvärr har besiktningsmannen inte kunnat komma som bestämt och det har därmed uppstått förseningar i projektet. Styrelsen avser kommunicera på hemsidan så fort vi vet mer om när dessa besiktningar kommer att aviseras.

Extrastämma och informationsmöte den 5 december

Medlemmar i Brf Norra Guldheden Nr1 hälsas välkomna till extrainsatt stämma med efterföljande medlemsmöte. Det kommer att hållas i Palmstedtsalen på Chalmersplatsen 1.
Fika och registrering från kl 18, mötet börjar kl 18:30.

Agenda för extrastämma har skickats ut i brevlådan.

Agenda för informationsmöte kommer preliminärt bli som följer:

Kort presentation av styrelsen                                                

Ekonomi (utfall 2018 och budget 2019)

Planerat underhåll de kommande åren

Utemiljö och brandvägar

Övriga pågående projekt      

–          Upphandling av nytt entreprenörsavtal

–          Ventilationsåtgärder

–          Laddplatser för elbilar

–          Gemensam upphandling av bredband         

Övriga frågor

VÄLKOMNA!

Ventilationsåtgärder

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomfördes i föreningen kring årsskiftet 2016 och 2017.

OVK är ett myndighetskrav som vi måste genomföra för att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Vid besiktningen upptäcktes det ett flertal brister i våra hus. Vissa av felen är föreningens ansvar, andra ligger på medlemmen att åtgärda.  Detta berör många av våra medlemmar på olika sätt:

 • Ett antal medlemmar kommer att få utskick i brevlådan med uppmaning att åtgärda enklare brister i lägenheten (främst igenmålade ventiler och felaktiga köksfläktar).
 • Andra kommer att behöva lämna tillträde åt entreprenör för åtgärdande av fel i ventilationssystemet samt eventuellt för slutbesiktning eller injustering av ventilation
 • Hela 122 lägenheter har inte kunnat besiktigats tidigare då kontrollanterna inte fått tillträde till lägenheten. Innehavare av dessa lägenheter kommer att få information om ny besiktningstillfälle i brevlådan.

Det är såklart inte bara viktigt utan obligatoriskt att ge tillträde till ventilationskonsulter så att vi kan säkerställa lagefterlevnad. För de som inte har möjlighet att vara hemma och släppa in så finns möjlighet att lämna nyckel till fastighetsskötaren.