Parkering – Byte av sida

Daniel Petterssons Gata och Raketgatan
Från och med den 27 februari 2019 kommer boendeparkeringen
att ändras till vänster sida på Daniel Petterssons gata. På samma
sätt som det är ändrat på Raketgatan.
Vi gör denna ändring tillsammans med Trafikkontoret, Polis och
Räddningstjänsten inför arbetet med brandvägar för att få behålla
så många parkeringsplatser som möjligt.
På Daniel Petterssons gata så kommer alltså boendeparkeringarna
och förbudet att parkera fordon att byta sida.
I korsningen Raketgatan/Dalheimersgatan ska parkering i korsning inte vara tillåtet på den östra sidan av korsningen, där tiometers-regeln istället kommer att gälla. Trafikkontoret kommer att ändra på befintlig skyltning så var lite uppmärksamma på hur och var ni parkerar.

Allt detta arbete görs mellan 09:00-12:00 när det är parkeringsförbud.

Stoppa inbrotten

Hej på er kära medlemmar,

Den senaste tiden har det tyvärr varit en del inbrott i vårt område. Vi vill uppmana alla att om ni misstänker brott så ska ni larma polisen och göra en felanmälan hos Riksbyggen. Det kan exempelvis vara personer som är på ställen de inte ska vara.

Tillsammans kan vi försvåra för dessa människor som förstör i vår förening.

Polisanmäl alla händelser som är emot lagen.

Gör en felanmälan hos Riksbyggen om ni upptäcker saker som inte är hela exempelvis lås, dörrar som inte går igen eller belysning som inte fungerar.

Ta hand om varandra!

Norra Guldheden @insta

Tycker du om att fotografera? Hade du tyckt att det vore kul att publicera bilder tagna från vårt närområde i Norra Guldheden?

Vi vill skapa ett Instagramkonto där vi publicerar bilder tagna av dig och andra medlemmar i föreningen.

Syftet är att skapa gemenskap, dela ögonblick med varandra och visa världen hur vi har det hos oss.

Vill du ta hand om detta Instagramkonto och hålla det levande?

Hör av dig till styrelsen@brfnorraguldheden.se.

Vänligen
Kommunikationsgruppen

Gruppanslutning av bredband, tv och telefoni

Styrelsen fick till förra stämman in en motion angående gruppanslutning av bredband, tv och telefoni.

Sedan dess har en grupp sett över vilka möjligheter som finns och ett mycket fördelaktigt förslag kommer därför att komma upp på årsstämman i april för omröstning.

Vi vill därför uppmana alla medlemmar att undvika binda upp sig på längre avtal utifall att vi går vidare med en kollektivanslutning – försök se till att ha så kort bindningstid som möjligt.

Vänligen
Gruppen för gruppanslutning av bredband, tv och telefoni

Laddplatser

Föreningen har beviljats stöd från Klimatklivet för att installera laddplaster för elbilar i vårt område, vilket beräknas vara klart till sommaren 2019. Detta är inte bara ett steg mot en klimatomställning utan kommer möjliggöra för våra medlemmar att skaffa laddbara fordon samt göra vårt område mer attraktivt för nya medlemmar. Ni kan läsa mer om Klimatklivet här.

Extrastämman 5 december

Den 5 december hölls en extrastämma samt ett medlemsmöte. De båda framlagda förslagen röstades igenom på stämman och protokollet finns upplagt på hemsidan. Vad som gicks igenom på medlemsmötet går att läsa i presentation som också ligger uppe. Ni finner både protokoll och presentation här.

Uppdatering angående ventilationsåtgärder

Flera lägenheter har fått brev med information om att lägenheten inte kunnat besiktigas tidigare och att nytt besiktningstillfälle skulle bli i november. Tyvärr har besiktningsmannen inte kunnat komma som bestämt och det har därmed uppstått förseningar i projektet. Styrelsen avser kommunicera på hemsidan så fort vi vet mer om när dessa besiktningar kommer att aviseras.

Extrastämma och informationsmöte den 5 december

Medlemmar i Brf Norra Guldheden Nr1 hälsas välkomna till extrainsatt stämma med efterföljande medlemsmöte. Det kommer att hållas i Palmstedtsalen på Chalmersplatsen 1.
Fika och registrering från kl 18, mötet börjar kl 18:30.

Agenda för extrastämma har skickats ut i brevlådan.

Agenda för informationsmöte kommer preliminärt bli som följer:

Kort presentation av styrelsen                                                

Ekonomi (utfall 2018 och budget 2019)

Planerat underhåll de kommande åren

Utemiljö och brandvägar

Övriga pågående projekt      

–          Upphandling av nytt entreprenörsavtal

–          Ventilationsåtgärder

–          Laddplatser för elbilar

–          Gemensam upphandling av bredband         

Övriga frågor

VÄLKOMNA!

Ventilationsåtgärder

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomfördes i föreningen kring årsskiftet 2016 och 2017.

OVK är ett myndighetskrav som vi måste genomföra för att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

Vid besiktningen upptäcktes det ett flertal brister i våra hus. Vissa av felen är föreningens ansvar, andra ligger på medlemmen att åtgärda.  Detta berör många av våra medlemmar på olika sätt:

 • Ett antal medlemmar kommer att få utskick i brevlådan med uppmaning att åtgärda enklare brister i lägenheten (främst igenmålade ventiler och felaktiga köksfläktar).
 • Andra kommer att behöva lämna tillträde åt entreprenör för åtgärdande av fel i ventilationssystemet samt eventuellt för slutbesiktning eller injustering av ventilation
 • Hela 122 lägenheter har inte kunnat besiktigats tidigare då kontrollanterna inte fått tillträde till lägenheten. Innehavare av dessa lägenheter kommer att få information om ny besiktningstillfälle i brevlådan.

Det är såklart inte bara viktigt utan obligatoriskt att ge tillträde till ventilationskonsulter så att vi kan säkerställa lagefterlevnad. För de som inte har möjlighet att vara hemma och släppa in så finns möjlighet att lämna nyckel till fastighetsskötaren.

Värmen i våra hus

Värmen styrs centralt från Göteborg Energi. När termometern går under 10 grader sätts automatiskt värmen igång i våra hus. Går termometern över 10 grader igen så stängs värmen också av. Ju längre upp i husen man bor desto längre tid tar det för värmen att komma igång. 

Man kan alltid lufta sina radiatorer, men var försiktig och rucka inte för hårt. Fastighetsskötaren kan också hjälpa till med detta om man inte vill göra det själv.

Här kommer några tips på saker ni kan göra om ni upplever att det drar eller är kallt i er lägenhet:

 • Täta fönster och dörrar med tätningslister
 • Spaltventilen på fönster skall alltid vara öppen (de små beslagen skall skjutas ifrån varandra)
 • Alla ventiler i lägenheten skall vara lite öppna i stället för att någon är helt stängd och någon öppen, detta för att undvika drag
 • Om någon ventil är övertapetserad, försök skära fram den ur tapeten
 • ”Motionera” ventilen i elementen: öppna och stäng ventilen genom att vrida på termostaten några gånger per kvartal – för att inte ventilen skall fastna i ett läge
 • För er som har öppna spisar: se till att spjället är stängt (handtaget i vågrät position)
 • kontrollera också att spjället fungerar, det kan fastna och behöver då åtgärdas (av medlem)
 • Det är bra att inte möblera framför radiatorerna, det kan förhindrar luftcirkulationen
 • Elementskydd som är täta kan också förhindra luftcirkulationenPå Göteborgs energis hemsida: www.goteborgenergi.se/Privat/Kundservice/Energispartips